BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

AHŞAP HAKKINDA KISACA...

Img

YANGINA DAYANIM
Ahşap bilinenin aksine yangına çelikten daha uzun süre dayanır. Yanma olayı oksijen yanıcı madde ve tutuşturucunun birleşmesiyle oluşan istenmedik bir olaydır. Bu olay karsısında ahşap ve çeliği karşılaştıralım desek birçoğunuz şaşırırdınız ve gereksiz bulurdunuz. Ancak hesaba katmadığınız bir nokta var: 260-290 o C alevlenmenin ve yanmanın tam olduğu sıcaklık aralığıdır. 750 o C de ise ortada kalacak tek şey küldür. Ahşap yanma sırasında dıştan içe doğru deforme olur. Ahşap bir sistemin çökmesi en iç tabakanın tutuşmasının ardından gerçekleşmektedir. Ahşabın dışında oluşan kömür tabakası yangının derine nüfuz etmesini yavaşlatır. Ahşabın yıl halkalarından da gözüktüğü gibi katmanlı oluşu mukavemetini artırır. Yanmış kısım belli bir tabakayı tahrip etmedikçe mukavemet düşmez. Bu oluşum ve fiziki yapı ahşap sistemin hemen çökmemesine ve uzun süre ayakta kalmasına neden olur. Çelik 400- 450 oC de deforme olur. Bu da yangın süresinde yaklaşık olarak 15 dk.ya tekabül eder. Genleşme katsayısı çeliğin sıcaklıkta taşıyıcı özelliğinin kaybolmasına neden olur. Ahşap bir yapının mukavemetini kaybedip çökmesi 1 saati bulabilir.
DAYANIKLILIK
Ahşap kısa sürede özelliğini yitiren bir malzeme değildir. Uygun şartlar sağlanmadığında ahşabında diğer malzemeler gibi özelliğini kaybetmesi gayet doğaldır. Ancak şu unutulmamalıdır ki ahşap doğru yerde doğru şekilde kullanıldığında uzun süre özelliğini korur. Bunun en büyük örneği geleneksel türk konutudur. Ömrü 300 yılı bulan konutlar bunun canlı örneğidir.
BOYUTLANDIRMA
Çeşitli birleştirme yöntemleri ve laminasyon teknolojisinin bulunmasıyla ahşabın kullanım alanları ve olanakları artmıştır. Ahşap parçaların uygun boyutlarda kesilip, tutkal ve presle birleştirilerek kolon ve kiriş olarak kullanıma sunulmasının ardından sıkça karşılaştığımız boyut problemi ortadan kalkmıştır. Günümüzde ahşap yangına dayanımı ve yük ağırlığı ile mimarinin bir parçası olmuştur. Konser ve spor salonu, tiyatrolar, okul binalarında büyük açıklıkların kolonsuz geçilmesinde ahşap tasarımcıların tercihi haline gelmiştir.
TASARIM
Günümüzde önemli bir kavram haline gelen yaşanabilir ve sürdürülebilir çevrenin birinci koşulu, kullandığımız malzemelerin doğa ve organizmalarla uyumlu olmasıdır. Tasarım yapmak insan ve doğa arasındaki dengeyi doğru şekilde kurmakla da yakından ilgilidir. Dünyada 20 000 çeşit ağaç bulunmaktadır, yapacağınız işe ve yere en uygun malzemeyi seçtiğinizde ahşap çok çeşitli bir tasarım olanağı sunar. Yaşayan bir organizma olması sebebiyle ahşap insana sıcak bir ortam sunar.
DEPREME DAYANIM
Deprem sırasında oluşan yük gerilimleri ahşapta esneklikle karşılanır. Deprem sırasında büyük problemler yaratabilecek kırılma ve parçalanma ahşabın esnek yapısından dolayı yok edilir. Ahşap doğal ve güvenilir ortamlar sunar.
EKOLOJİK DENGE
Yoğun ahşap kullanımın dünyayı çölleşmeye ittiği, sera etkisini artırdığı söylenmektedir. Oysaki bilinçli davranan ülkelerde kontrollü kesim ve dikim ile sağlıklı bir orman örtüsünün arttığı aşikar bir gerçektir. Ormanlar konusunda bilinçli davranan ülkelerde tüketimden fazla üretim elde etmek mümkündür.
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK
Ahşap tek kullanımlık bir malzeme değildir. Ahşapta hurda kavramı diye bir şeyden söz etmek mümkün değildir. Kullanılmadığı takdirde bile doğada kendiliğinden yok olur. Beton ve çelikten çok farklıdır. Dünya da bu anlattıklarımızın farkına varmıştır ki son yıllarda ahşap yapı sektörünün vazgeçilmez elemanı olmaktadır.